Próg świądowy

Próg świądowy to osobnicza wrażliwość na świąd wobec pozornie jednakowych bodźców. To tłumaczy, dlaczego dwa psy, wyglądające podobnie, na które działają podobne bodźce drapią się z różną intensywnością. Ponadto, niejednokrotnie zdarza się, że określony czynnik świądotwórczy jest niewystarczający, by samodzielnie wywołać świąd.

W przypadku jednak, gdy dołączy się do niego inny czynnik świądotwórczy (który samodzielnie też nie wywołałby świądu), połączenie obu tych bodźców sprawia, że przekroczony zostaje próg świądowy i pojawiają się objawy świądowe. Jest to tzw. zjawisko sumowania się efektów świądowych. Doskonałym przykładem może być tu przypadek psa z atopowym zapaleniem skóry (AZS), u którego w tym samym czasie, współistnieją objawy alergiczne oraz powikłania bakteryjne czy grzybicze.
W takim przypadku może okazać się, że leczenie powikłań może utrzymać zwierzę poniżej granicy progu świądowego. Dzięki temu można całkowicie wyeliminować (lub zminimalizować) konieczność stosowania leków podawanych standardowo w przypadku AZS, które mają liczne działania uboczne.
Próg świądowy
  • Próg świądowy - to próg tolerancji, po przekroczeniu którego zwierzę zaczyna się drapać.
  • Sumowanie się efektów - to zjawisko nakładania się na siebie kilku czynników świądotwórcznych, które pojedynczo nie wywołują świądu.

Dlatego w wielu przypadkach wyeliminowanie pojedynczego bodźca świądotwórczego pozwala na kontrolowanie świądu bez konieczności stosowania niebezpiecznej dla zwierzęcia terapii.

Sumowanie się efektów świądowych - współistnienie kilku czynników świądotwórcznych - powoduje przekroczenie progu świądowego i pojawienie się objawów świądowych.

Program Zdrowa Skóra

Dołącz do Programu Zdrowa Skóra i otrzymaj gratis 7 kg karmy.

Sprawdź

Konkurs!

Wygraj atrakcyjne nagrody dla siebie i swojego pupila.
 

Sprawdź